חודש: דצמבר 2020

מיזוג או רכישה? זה טוב או רע?

מהי סיבת הקיום לריבוי המיזוגים והרכישות? בקצרה, הכוונה היא להגדיל את ערך בעלי המניות מעבר לסכום של שתי חברות. המטרה העיקרית של כל חברה היא צמיחה רווחית. המונח המשמש לציון התהליך בו זה נעשה הוא 'סינרגיה'. מרבית האנליסטים מעלים רשימה של סינרגיות כמו יתרון לגודל, חיסכון ויעילות, ביטול פונקציות כפולות וצמצום כוח אדם, רכישת טכנולוגיה …