תפיסת המציאות

המציאות שבה אנו חיים נדמית בעינינו שכולם חווים ומרגישים אותו דבר לגבי מה שמתראה, נשמע או מורגש בנו. יחד עם זאת אנו רואים שאם מספר אנשים נמצאים במקום מסוים או חווים אירוע משותף כאשר הם  מנסים לתאר את המקום או האירוע, אנו נראה שעבור כל אחד המציאות היא שונה, אפילו יכולה להיות דעה מנוגדת בין אנשים לגבי אותה מציאות. לדוגמה, אם נראה אירוע של שני אנשים רבים ואחד לבוש כשוטר ואחד לבוש בגדים אזרחיים, באופן טבעי ננסה לעזור לאדם הלבוש לשוטר, אבל שוטר שנמצא במקום מזהה את השוטר בבגדים אזרחיים ואת הגנב לבוש כשוטר והולך לעזור לאדם הלבוש בבגדים אזרחיים.

תפיסת מציאות הינו תחום שאין אנו נוטים לחשוב עליו בחיי היום יום, יחד עם זאת אדם המודע לגורמים המשפיעים על תפיסת המציאות שלו, מצליח להתקיים בצורה טובה יותר בקשרים עם הסביבה שלו שהרי הוא לא נותן למציאות שהוא רואה לבלבל אותו ומבין שכל אדם תופס את המציאות בצורה שונה.

בראש ובראשונה אנו תופסים את המציאות בעזרת חמשת החושים, הם קולטים את הסביבה ומעבירים מידע למוח. יכול להיות שיש לאנשים שונים רמות שונות של רגישות בחושים אבל זה לא יגרום לשינוי מהותי בתפיסת המציאות אלה רק להבדל בהבחנה, כלומר אדם בעל חוש ריח מפותח יהיה רגיש יותר לסביבה עם ריחות יחד עם זאת המציאות כפי שהוא חש אותה תהיה דומה למי שאין חוש כזה.

אז מה הגורם שמשנה את תפיסת המציאות בין בני האדם? "בעל הסולם", מקובל שחי במאה הקודמת, כותב לנו שבמוחו של כל אדם ישנה כעין מכונה פוטוגרפית המקרינה עבור האדם את המציאות כמו מקרן באולם קולנוע, כלומר מה שאנו רואים ומרגישים אינו מה שנמצא באמת בחוץ, אלה תרגום של המוח שלנו לגירויים המתקבלים דרך מערכת החושים.

התרגום הינו כמובן סובייקטיבי ונוצר על פי התכונות המולדות של האדם, המידע שספג משחר ילדותו, מה שלמד, הידע שצבר וכל החותמות שהשאירו בו מאורעות שעברו עליו. לכן כל אדם מתרגם מה שמורגש בחמשת החושים שלו לתפיסת מציאות שונה.