מיזוג או רכישה? זה טוב או רע?

מהי סיבת הקיום לריבוי המיזוגים והרכישות? בקצרה, הכוונה היא להגדיל את ערך בעלי המניות מעבר לסכום של שתי חברות. המטרה העיקרית של כל חברה היא צמיחה רווחית. המונח המשמש לציון התהליך בו זה נעשה הוא 'סינרגיה'. מרבית האנליסטים מעלים רשימה של סינרגיות כמו יתרון לגודל, חיסכון ויעילות, ביטול פונקציות כפולות וצמצום כוח אדם, רכישת טכנולוגיה חדשה, הרחבת גודל השוק, נראות גדולה יותר בתעשייה ויכולת גיוס הון משופרת. יש הרואים במיזוג או רכישה בשלב מסויים כ"הכרחי … להרחבת תיקי המוצרים, כניסה לשווקים חדשים, רכישת טכנולוגיות חדשות ובניית ארגון מהדור החדש עם כוח ומשאבים המאפשרים להתחרות ברמה הגלובלית" (ויראני). עם זאת, כפי שציין יוז (1989) "רווחי היעילות הצפויים לרוב אינם מתממשים". הסטטיסטיקה מגלה ששיעור הכישלון של מיזוגים ורכישות נמצא אי שם שבין 40%-80%. אם הציפייה היא להצפת והגדלת ערך בעלי המניות אז הסטטיסטיקה מראה כי הכשלון נמצא בקצה הגבוה יותר של הסולם באזור ה83%". מכאן גם החשיבות לבדיקת היתכנות עמוקה ובדיקות רקע כפי שבאות לידי ביטוי באתר – https://www.laorc.co.il/

יעוץ כלכלי
יעוץ כלכלי

למרות אחוז הכישלונות של תופעת המיזוגים והרכישות התאגידיות היא ממשיכה להיות פופלרית. בשני העשורים האחרונים בזכות גלובליזציה, ליברליזציה, התפתחויות טכנולוגיות וסביבה עסקית תחרותית מאוד" " (ויראני). לדוגמא גם לאחר 'משבר הסאב פריים' של 2018, אירופה (המערבית והמזרחית) המשיכה למשוך משקיעים אסטרטגיים ופיננסיים המעודדים את התופעה על פי מחקר שנערך לאחרונה בדלויט. הסיבות להצלחות המעטות ולכישלונות הרבים נותרו סתומות  (סטאר, מנדלהיל  ווובר 2005). קינג, דלתון, דיילי וקובין (2004) ערכו ניתוח מטא של מחקרי ביצועי התופעה והגיעו למסקנה כי "למרות עשרות שנים של מחקר, מה שמשפיע על הביצועים הכספיים של חברות העוסקות בפעילות המיזוגים והרכישות נותר ברובו בלתי מוסבר" (עמ '198). חברת מרסר לייעוץ וניהול הגיעה למסקנה כי "48% מהמיזוגים פוגעים בביצועי הענף שלהם לאחר שלוש שנים", וביזנס וויק דיווחו לאחרונה כי ב -61% מהרכישות "הרוכשים הרסו את הון בעלי המניות שלהם". מה שעוד יותר מקשה להבין מדוע נמשכת התמיכה בפופולריות המתמשכת של המיזוגים הרכישות.

מה שבטוח הוא שחשוב מאוד לגשת אל התהליך בצורה מפוקחת ולאחר הכנה רבה ובדיקות פיננסיות מדוקדקות. לעיתים נדרשת עבודת הכנה של חודשים רבים במטרה להבין את האתגרים וההזדמנויות של כל אחת מהחברות ושל המיזוג או התאגיד החדש הכולל. ברמה הארגונית חשוב להבין את התרבויות הארגוניות השונות וכיצד ניתן למזג או לשלב ביניהן בצורה אופטימלית, אילו ערוצי דיאלוג יש לפתוח וכל זה במטרה למנוע את כישלון המיזוג או הרכישה.